LUCKY88 cam kết tôn trọng sự riêng tư của Khách hàng và tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Chúng tôi đảm bảo cho người chơi biết rằng dữ liệu cá nhân của họ được bảo mật một cách tuyệt đối, không lộ danh tính cá nhân. Quý khách có thể an tâm sử dụng dịch vụ một cách thoải mái nhất. Thông qua việc đăng ký và sử dụng trang web này, bạn được coi là đã chấp nhận các Điều khoản Sử dụng trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi. about-us

Thông tin cá nhân

Chúng tôi có quyền thu thập thông tin cá nhân của Quý khách bao gồm họ tên, email, số điện thoại thông qua việc bạn đăng ký trên website của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào khi bạn ghé thăm trang web của chúng tôi, liên hệ với chúng tôi hoặc gửi một mẫu đơn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân để phục vụ nhu cầu tham gia cá cược của bạn tại LUCKY88

Bảo mật thông tin cá nhân

LUCKY88 cam kết nỗ lực để bảo mật thông tin cá nhân, thông tin chung và các thông tin khác có được từ Quý khách và chúng tôi sẽ không cố tình tiết lộ các thông tin này cho bất cứ ai ngoài LUCKY88. Chúng tôi chỉ gửi thông tin cá nhân của bạn cho các công ty hoặc những tổ chức khác trừ khi có được sự cho phép của bạn. Tất cả nhân viên LUCKY88 luôn tuân thủ các điều khoản của Chính sách. Chính sách bảo mật này quy định rằng các nhân viên bắt buộc phải bảo mật thông tin của Quý khách một cách nghiêm ngặt nhất. Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cá nhân tại LUCKY88. Quý khách cũng cần phải tự bảo mật thông tin cá nhân. Tài khoản và Mật khẩu truy cập vào LUCKY88 là thông tin mật, Quý Khách không cho hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ ai khác biết thông tin này. Thông tin liên lạc với Quý khách có thể sẽ được giám sát và lưu lại vì mục đích đảm bảo chất lượng dịch vụ, phòng và chống làm giả dữ liệu, chứng từ. Quý khách có quyền yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân mà chúng tôi có được của Quý khách và yêu cầu cập nhật các thông tin không chính xác nếu có. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi đang nắm giữ, hoặc nếu bạn muốn thông tin đó được cập nhật hoặc xoá bỏ, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi hoặc viết mail cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected]
hoan-tra-30 hoan-tra-20 hoan-tra-3